Witamy w naszej witrynie!

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Mocą tej ustawy uchylona została ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.), która określała zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków, które poniosły na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Nie oznacza to, że po 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, nie będą mogły ubiegać się o ich częściowy zwrot.