Strona główna
Jak działamy
Aktualne limity
Komu przysługuje odliczenie
Niezbędne dane i dokumenty
Kontakt


Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za II kwartał 2013 r. wyniosła 3.879 zł.
(Dz. Urz. GUS z 2013 r. poz. 34)

Obowiązuje od:
01-10-2013 do 31-12-2013 r.

Limity dla osób składających pierwszy wniosek do 31 grudnia 2010 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

• 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%
- 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia za budowę --- 33.385 zł
• 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%
- 12,295% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę --- 14.308 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych
• 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych
- 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia    na budowę --- 27.042 zł
- 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę --- 11.589 zł


Limity dla osób składających pierwszy wniosek po 1 stycznia 2011 r.

Kwoty zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

• 68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 22%
- 12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę --- 33.113zł
• 65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych dla stawki 23%
- 12,195% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę --- 14.191 zł

Kwoty zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych
• 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych
- 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia    na budowę --- 27.042 zł
- 9,959% z kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę --- 11.589 złPodstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
(Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1.01.2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI nr 11, poz. 35).